با تلاش و اقدام به موقع آتش نشانان حریق شرکت تولیدی کفش به خوبی مهار شد

با تلاش و اقدام به موقع آتش نشانان حریق شرکت تولیدی کفش به خوبی مهار شد


با تلاش و اقدام به موقع آتش نشانان حریق شرکت تولیدی کفش به خوبی مهار شد

به گزارش پایگاه خبری 125،طبق اطلاع به ستاد 125 آتش نشانی یزد رأس ساعت  6:36 امروز صبح 5 دیماه مبنی بر مشاهده حریق در یک شرکت،ستاد فرماندهی بیدرنگ نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره 3 را با دو دستگاه خودروی اطفای حریق به بلوار فقیه خراسای اعزام می نماید.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان که خود را به نیروهای عملیاتی رسانده و ناظر بر عملکرد آتش نشانان بود در مورد این حادثه گفت : نیروهای عملیاتی کمتر از 3 دقیقه به محل حادثه رسیدند و بلافاصله با اجرای عملیات ایمن سازی، همزمان با شاناسایی کانون حریق که از منبع داغ کننده روغن بود ، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و با تلاش مضاعف توانستند در کمترین زمان ممکن حریق را مهار و از گسترش آتش جلوگیری نمایند.

رحیمی با اشاره به اینکه این آتشسوزی به علت نامعلومی به وقوع پیوسته، گفت: نیروهای عملیاتی پس از اجرای عملیات خنک کردن و جداسازی ،توصیه های ایمنی را ارائه و سپس به ایستگاه خود مراجعت نمودند.