با تلاش نفسگیر آتش نشانان يزد آتشسوزي تالار پذیرایی در زارچ مهار شد

با تلاش نفسگیر آتش نشانان يزد آتشسوزي تالار پذیرایی در زارچ مهار شد


با تلاش نفسگیر آتش نشانان يزد آتشسوزي تالار پذیرایی در زارچ مهار شد

حریق تالار پذیرایی جواهر واقعدر میدان ولایت زارچ ، با تلاش بي وقفه نيروهاي عملياتي ایستگاههای شماره 5 ، 3 ، 8 ، 9 و 1 مهار و از گسترش و سرایت حریق به دیگر قسمتهای تالار جلوگیری شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، محمدرضا رحیمی معاون عمليات سازمان كه در معیت آقای سعید ایران نژاد معاون هماهنگی و بازرس سازمان خود را به آتش نشانان رسانده بودند گفت : رخداد این حادثه رأس ساعت 23:55 دیشب سوم خرداد ماه از طریق آتش نشانی زارچ به سامانه 125 این سازمان اطلاع رسانی و درخواست کمک می شود و ستاد فرماندهي چون محل حريق خارج از حوزه استحفاظي شهر يزد مي باشد ، همزمان با اخذ مجوز از آتشپاد دوم سیدعباس میرشمسی رئیس سازمان ، به سرعت آتش نشانان ايستگاه هاي مذكور را با 5 دستگاه خودروی عملياتي جهت كمك به آتش نشانان زارچ اعزام مي كند .

وي افزود : آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه با صحنه ای مواجه می شوند که یک تالار پذیرایی در قسمت انبار آن دچار آتش سوزی می شود و متعاقب آن آتش به فوم های سقف سرایت و دود غلیظی کل فضای تالار را احاطه می کند .

رحیمی در ادامه بیان کرد: آتش نشانان خیلی سریع همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی محل، عمليات انتقال 9 نفر از مصدومین که در داخل تالار به علت استشمام دود دچار مصمومیت شده بودند را آغاز و پس تحویل آنها به عوامل اورژانس حاضر در محل به جستجو و خنک نمودن محل حریق پرداختند و بعد از تحویل محل به آتش نشانی زارچ به ایستگاه های خود مراجعت می کنند.