با تلاش نفسگیر آتش نشانان آتشسوزي كارخانه كمپوست مهار شد

با تلاش نفسگیر آتش نشانان آتشسوزي كارخانه كمپوست مهار شد


با تلاش نفسگیر آتش نشانان آتشسوزي كارخانه كمپوست مهار شد

حریق گسترده در محوطه باز كارخانه كمپوست شهرداري يزد بعد از گود زباله ، با تلاش بي وقفه نيروهاي عملياتي ایستگاههای شماره 5 ،7 ،3 ،1 ،9 ،8 و 10 مهار و از گسترش و سرايت حریق به دیگر قسمتهای كارخانه جلوگیری شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، محمدرضا رحيمي معاون عمليات سازمان كه از ابتدا در محل حادثه حضور داشت گفت : رخداد این حادثه رأس ساعت 3:54 سحرگاه دهم فروردين ماه به سامانه 125 این سازمان اطلاع رسانی مي شود ، ستاد فرماندهي  به سرعت آتش نشانان ايستگاه هاي مذكور را با 5 دستگاه خودروي عملياتي و 3 دستگاه خودروي آبرسان به محل مورد نظر اعزام مي كند .

وي افزود : اولين گروه از آتش نشانان در كمترين زمان ممكن به محل آتشسوزي رسيدند و با صحنه اي مواجه شدند كه آتش تقريباً تمام محوطه ي تخليه و جداسازي ضايعات قابل بازيافت را فراگرفته بود كه بلافاصله نيروهاي عملياتي همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات خاموش کردن شعله های آتش را با جداسازی و دور ساختن آن ضايعات از آتش بوسيله يكدستگاه لودر آغاز و با بکارگیری چند رشته لوله آبدهی پر فشار ، شعله های آتش را محاصره کرده و تحت کنترل خود درآوردند.

آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي رئيس سازمان آتش نشاني يزد كه از ابتدا به اتفاق معاون عمليات سازمان در محل حادثه حضور داشت بيان نمود : خوشبختانه این حادثه مصدومی در بر نداشت و تنها خسارت مالی بر جای گذاشت و آتش نشانان توانستند اين آتش سوزی گسترده و نفسگیر را با وجود حجم زیاد آتش مهار و خاموش کنند و از سرایت آتش به ديگر قسمتها جلوگیری كنند .

 

اين مقام مسئول با اشاره به اينكه آتش نشانان این آتش سوزی را ساعت 10:50 پس از 7 ساعت تلاش بي وقفه مهار و بعد اجراي عمليات خنك كردن محل را تحويل عوامل آن كارخانه دادند ، اظهار داشت : علت اين حادثه از سوي كارشناسان سازمان در دست بررسي مي باشد.