با تلاش آتش نشانان حریق یک واحد مسکونی مهار شد

با تلاش آتش نشانان حریق یک واحد مسکونی مهار شد


با تلاش آتش نشانان حریق یک واحد مسکونی مهار شد

یک واحد مسکونی واقع در طبقه سوم مجتمع مسکونی فرهنگ یک در منطقه مهرآوران که در ساعت 22:06 روز جمعه طعمه حریق شده بود با سرعت عمل آتش نشانان مهار شد .

با مخابره این خبر در روز نهم اسفند  به  ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی ، 2 دستگاه خودروی اطفایی از ایستگاه شماره 2 و 9 به محل اعزام گردید.

آتش نشانان در بدو ورود ضمن ایمن سازی محل  با مشاهده اینکه  کانون حریق  از اطاق خواب منزل  است سریعاٌ  مبادرت به  خاموش نمودن آتش  نموده  و از سرایت حریق به واحدهای مجاور جلوگیری نموند .

آدرس کوتاه :