با تلاش آتش نشانان حریق منزل مسکونی مهار شد

با تلاش آتش نشانان حریق منزل مسکونی مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125 در ساعت 9:14 امروز 16 فروردین ماه مبني بر مشاهده دود در منزل مسکونی واقع در حسن آباد مشیر خابان سرچشمه کوچه 6 ، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله 6دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 5 ،7 و 9 به محل مورد نظر اعزام
مي نمايد.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان كه خود را به محل حادثه رسانده بود گفت: اولین گروه از آتش نشانان کمتر از 5 دقیقه به محل حادثه رسیدند که در بدو ورود به محل با صحنه ای مواجه شدند که شعله های آتش و دود تمام قسمتهای حیات و اتاق ها را فراگرفته بود.

وي با اشاره به اینکه در هنگام آتش سوزی مالک در منزل بوده افزود: آتش نشانان خیلی سریع  همزمان با اجرای عملیات ایمن سازی ،با استفاده از دستگاه تنفسی به داخل منزل رفته و عمليات اطفای حریق و جستجو را آغاز مي كنند و در کمترین زمان ممکن حریق را مهار نمودند.

رحیمی با بيان اينكه در این حریق خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده و مالک دچار بیماری روحی و روانی بوده و منزل خود را به محل تجمع ضایعات پارچه تبدیل کرده بوده به طوری که دسترسیها بسیار سخت و ناممکن شده بود، ادامه داد : آتش نشانان  پس از اجرای عملیات جداسازی و خنک کردن ، منزل را تحويل عوامل پلیس 110  داده و به ایستگاه خود مراجعت نمودند.