با تلاش آتش نشانان حریق منزل مسکونی مهار شد

با تلاش آتش نشانان حریق منزل مسکونی مهار شد


با تلاش آتش نشانان حریق منزل مسکونی مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125 در ساعت 9:14 امروز 16 فروردین ماه مبني بر مشاهده دود در منزل مسکونی واقع در حسن آباد مشیر خابان سرچشمه کوچه 6 ، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله 6دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 5 ،7 و 9 به محل مورد نظر اعزام
مي نمايد.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان كه خود را به محل حادثه رسانده بود گفت: اولین گروه از آتش نشانان کمتر از 5 دقیقه به محل حادثه رسیدند که در بدو ورود به محل با صحنه ای مواجه شدند که شعله های آتش و دود تمام قسمتهای حیات و اتاق ها را فراگرفته بود.

وي با اشاره به اینکه در هنگام آتش سوزی مالک در منزل بوده افزود: آتش نشانان خیلی سریع  همزمان با اجرای عملیات ایمن سازی ،با استفاده از دستگاه تنفسی به داخل منزل رفته و عمليات اطفای حریق و جستجو را آغاز مي كنند و در کمترین زمان ممکن حریق را مهار نمودند.

رحیمی با بيان اينكه در این حریق خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده و مالک دچار بیماری روحی و روانی بوده و منزل خود را به محل تجمع ضایعات پارچه تبدیل کرده بوده به طوری که دسترسیها بسیار سخت و ناممکن شده بود، ادامه داد : آتش نشانان  پس از اجرای عملیات جداسازی و خنک کردن ، منزل را تحويل عوامل پلیس 110  داده و به ایستگاه خود مراجعت نمودند.