با تلاش آتش نشانان حریق مغازه مرغ و ماهی فروشی مهار شد

با تلاش آتش نشانان حریق مغازه مرغ و ماهی فروشی مهار شد


با تلاش آتش نشانان حریق مغازه مرغ و ماهی فروشی مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق اطلاع به سامانه 125 در ساعت 22:20 دیشب 18 دیماه مبني بر مشاهده دود در مغازه مرغ و ماهی فروشی واقع در خیابان سیدگلسرخ جنب پمپ بنزین، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله 3 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 6 و 5 به محل مورد نظر اعزام
مي نمايد.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان كه خود را به محل حادثه رسانده بود گفت : اولین گروه از آتش نشانان کمتر از 2 دقیقه از ایستگاه شماره 6به محل حادثه رسیدند که در بدو ورود به محل با صحنه ای مواجه شدند که درب برقی مغازه به علت قطع برق قابل باز شدن نبود که در این لحظه نیروهای آتش نشانی با تجهیزات مخصوص درب مغازه را باز نموده و چون  محل حادثه خطرآفرین و هرلحظه احتمال سرایت آتش به پمپ بنزین وجود داشت بنابراین خیلی سریع با استفاده از تجهیزات انفرادی به داخل مغازه رفته و ضمن شناسایی کانون حریق که یخچالهای انتهای مغازه بود مبادرت به اطفای حریق نمودند و از سرایت آتش به پمپ بنزین جلوگیری نمودند.

وي با بیان اینکه این آتشسوزی به علت اتصالی برق رخ می دهد و خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده و تنها به نازک کاری ساختمان و مقداری لوازم خسارت وارد می شود ، افزود : آتش نشانان  پس از ارائه توصيه هاي ايمني مغازه را تحويل مالک داده و به ایستگاه های خود مراجعت نمودند.

آدرس کوتاه :