با تلاش آتش نشانان حریق مغازه خیاطی مهار شد

با تلاش آتش نشانان حریق مغازه خیاطی مهار شد


با تلاش آتش نشانان حریق مغازه خیاطی مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق اطلاع به سامانه 125 در ساعت 5:24 بامداد امروز صبح 7 تیر ماه مبني بر مشاهده دود در مغازه خیاطی واقع در شهرک رزمندگان بلوار فضیلت نبش میدان علامه امینی، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 13 و 9 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان كه خود را به محل حادثه رسانده بود گفت : اولین گروه از آتش نشانان کمتر از 2 دقیقه از ایستگاه شماره 13 به محل حادثه رسیدند که در بدو ورود به محل با صحنه ای مواجه شدند که درب برقی مغازه به علت قطع برق قابل باز شدن نبود که در این لحظه نیروهای آتش نشانی با تجهیزات مخصوص درب مغازه را باز کرده و مشاهده نمودند که مقدار زیادی پارچه و پوشاک مورد حریق می باشد بنابراین خیلی سریع با استفاده از تجهیزات انفرادی به داخل مغازه رفته و ضمن شناسایی کانون حریق مبادرت به اطفای حریق نمودند و از سرایت آتش به دیگر قسمتها جلوگیری نمودند.

وي با بیان اینکه این آتشسوزی به علت نامعلومی به وقوع پیوسته ، خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده و تنها به نازک کاری ساختمان و مقداری لوازم خسارت وارد می شود ، افزود : آتش نشانان  پس از اجرای عملیات تخلیه دود و نیز ارائه توصيه هاي ايمني، مغازه را تحويل مالک داده و به ایستگاه های خود مراجعت نمودند.