با تلاش آتش نشانان حریق فروشگاه مواد غذایی مهار شد

با تلاش آتش نشانان حریق فروشگاه مواد غذایی مهار شد


با تلاش آتش نشانان حریق فروشگاه مواد غذایی مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق اطلاع به ستاد 125 آتش نشانی یزد رأس ساعت 15:49 دیروز 2 مرداد ماه مبنی بر مشاهده حریق در یک فروشگاه مواد غذایی،ستاد فرماندهی بیدرنگ نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره 8 ، 1 و متعاقب آن از ایستگاه شماره 5 با 3 دستگاه خودروی اطفای حریق به بلوار 22 بهمن کوچه ساختمان دنداپزشکی امام خمینی اعزام می نماید.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان که خود را به نیروهای عملیاتی رسانده و ناظر بر عملکرد آنها بود، در مورد این حادثه گفت : اولین گروه از نیروهای عملیاتی کمتر از 3 دقیقه به محل حادثه رسیدند و بلافاصله همزمان با اجرای عملیات ایمن سازی ، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و با تلاش مضاعف توانستند در کمترین زمان ممکن حریق که کانون آن در 2 قسمت از فروشگاه بود را مهار و از سرایت آتش به دیگر قسمتها جلوگیری نمایند.

وی با بیان اینکه این آتشسوزی به علت نامعلومی به وقوع پیوسته ، افزود: نیروهای عملیاتی پس از اجرای عملیات تخلیه دود و خنک کردن ،به ایستگاه های خود مراجعت نمودند.