با تلاش آتش نشانان حریق سونای خشک مهار شد

با تلاش آتش نشانان حریق سونای خشک مهار شد


با تلاش آتش نشانان حریق سونای خشک مهار شد

به گزارش ستاد خبری 125 ، طبق اطلاع در ساعت 11:54 دیروز 12 آذر ماه مبني بر مشاهده دود در سونای خشک یک استخر  واقع در بلوار پاسداران، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 2 و 9 به محل مورد نظر اعزام
مي نمايد.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان كه خود را به محل حادثه رسانده بود گفت : اولین گروه از آتش نشانان کمتر از 3 دقیقه از ایستگاه شماره 2 به محل حادثه رسیدند که در بدو ورود به محل با صحنه ای مواجه شدند که دود غلیظی تمام قسمتهای استخر را فرا گرفته بود، بنابراین خیلی سریع نیروهای آتش نشانی با تجهیزات مخصوص و با استفاده از تجهیزات انفرادی به داخل سونا رفته و ضمن شناسایی کانون حریق مبادرت به اطفای حریق نمودند و از سرایت آتش به دیگر قسمتها جلوگیری نمودند.

وي با بیان اینکه این آتشسوزی به علت نامعلومی به وقوع پیوسته و خوشبختانه در بین سانس و زمانی که کسی در استخر نبوده رخ می دهد و تنها به نازک کاری ساختمان و مقداری لوازم خسارت وارد می شود، افزود : آتش نشانان  پس از اجرای عملیات تخلیه دود و نیز ارائه توصيه هاي ايمني، این مجموعه ورزشی را تحويل مسئول آن داده و به ایستگاه های خود مراجعت نمودند.

آدرس کوتاه :