با تلاش آتش نشانان حریق در انبار يك بازرگاني مهار شد

با تلاش آتش نشانان حریق در انبار يك بازرگاني مهار شد


با تلاش آتش نشانان حریق در انبار يك بازرگاني مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد ، مقارن ساعت 20:57  دومین روز از فصل زمستان  با اعلام مرکز پیام سازمان ،  بیدرنگ ماموران آتش نشانی از ایستگاه شماره 2 به همراه معاونت عملیات به  انبار شرکت بازرگانی مقدم واقع در بلوار دشتی عزیمت نمودند . 

محمد میدانی معاونت عملیات اظهار داشت :  آتش نشانان پس از یک دقیقه به محل حادثه رسیدند و خيلي سريع همزمان با ایمن سازی محل عمليات اطفاي حريق را آغاز و با استفاده از ماده اطفایی آب و کف حريق را مهار  و از گسترش آن جلوگيري و بعد اجراي عمليات خنك كردن و لكه گيري به ايستگاه هاي خود مراجعت نمودند .  

وی در ادامه گفت : در این حریق چند دستگاه تراکتور و قطعات آن  در آتش سوخت و خساراتي به نازك كاري ساختمان انبار وارد شد  و نيز علت حریق از سوی کارشناسان سازمان در دست پیگیری است .

آدرس کوتاه :