با تلاش آتش نشانان حریق در انبار يك بازرگاني مهار شد

با تلاش آتش نشانان حریق در انبار يك بازرگاني مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد ، مقارن ساعت 20:57  دومین روز از فصل زمستان  با اعلام مرکز پیام سازمان ،  بیدرنگ ماموران آتش نشانی از ایستگاه شماره 2 به همراه معاونت عملیات به  انبار شرکت بازرگانی مقدم واقع در بلوار دشتی عزیمت نمودند . 

محمد میدانی معاونت عملیات اظهار داشت :  آتش نشانان پس از یک دقیقه به محل حادثه رسیدند و خيلي سريع همزمان با ایمن سازی محل عمليات اطفاي حريق را آغاز و با استفاده از ماده اطفایی آب و کف حريق را مهار  و از گسترش آن جلوگيري و بعد اجراي عمليات خنك كردن و لكه گيري به ايستگاه هاي خود مراجعت نمودند .  

وی در ادامه گفت : در این حریق چند دستگاه تراکتور و قطعات آن  در آتش سوخت و خساراتي به نازك كاري ساختمان انبار وارد شد  و نيز علت حریق از سوی کارشناسان سازمان در دست پیگیری است .