با تلاش آتش نشانان حریق دامداری مهار شد

با تلاش آتش نشانان حریق دامداری مهار شد


با تلاش آتش نشانان حریق دامداری مهار شد

با اعلام حريق انبار علوفه يك واحد دامداري  از سوی پلیس 110   ساعت 14:22 روز دوشنبه مورخ 16/04/93 ، بي درنگ نيروهاي عملياتي با دو دستگاه خودروی سنگین از ایستگاه شماره 4و 5 به محل حادثه واقع در منطقه چرخاب  جهت كمك رساني به آتش نشانان اشكذر اعزام گرديدند.

ابتداء در بدو ورود ، با توجه به حجم زیاد علوفه مورد حریق و غیر قابل نفوذ بود ن ماده اطفایی آب در بین آنها ،  آتش نشانان  طی چند مرحله آبگیری از شیرهای هیدرانت اقدام به جابجایی  و سرد نمودن آن علوفه ها  نموده و از سرایت حریق به دیگر قسمتهای دامداری جلوگیری نمودند و محل ايمن سازي كامل گرديد .