با تلاش آتش نشانان حریق دامداری مهار شد

با تلاش آتش نشانان حریق دامداری مهار شد

با اعلام حريق انبار علوفه يك واحد دامداري  از سوی پلیس 110   ساعت 14:22 روز دوشنبه مورخ 16/04/93 ، بي درنگ نيروهاي عملياتي با دو دستگاه خودروی سنگین از ایستگاه شماره 4و 5 به محل حادثه واقع در منطقه چرخاب  جهت كمك رساني به آتش نشانان اشكذر اعزام گرديدند.

ابتداء در بدو ورود ، با توجه به حجم زیاد علوفه مورد حریق و غیر قابل نفوذ بود ن ماده اطفایی آب در بین آنها ،  آتش نشانان  طی چند مرحله آبگیری از شیرهای هیدرانت اقدام به جابجایی  و سرد نمودن آن علوفه ها  نموده و از سرایت حریق به دیگر قسمتهای دامداری جلوگیری نمودند و محل ايمن سازي كامل گرديد .