با تلاش آتش نشانان حریق تانگر گازوئیل مهار شد

با تلاش آتش نشانان حریق تانگر گازوئیل مهار شد


با تلاش آتش نشانان حریق تانگر گازوئیل مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125 در ساعت 11:40 دیروز 20 آذر مبني بر مشاهده دود در منزل مسکونی واقع در بلوار باهنر ابتدای خیابان آذر یزدی، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 1 و متعاقب آن یکدستگاه دیگر از ایستگاه شماره 8 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان كه خود را به محل حادثه رسانده بود گفت : اولین گروه از آتش نشانان کمتر از 5 دقیقه به محل حادثه رسیدند که در بدو ورود به محل با صحنه ای مواجه شدند که شعله های آتش و دود تمام زیرزمین آن منزل را فرا گرفته بود و آسمان را تیره و تار کرده بود .

وي افزود :این آتشسوزی به علت عدم رعایت اصول ایمنی در برشکاری مخزن گازوئیل رخ
می دهد و بعد از سرایت آتش به دیگر قسمتهای منزل با سامانه 125 تماس گرفته و درخواست کمک می شود که آتش نشانان خیلی سریع  همزمان با اجرای عملیات ایمن سازی، با استفاده از دستگاه تنفسی به داخل زیرزمین رفته و  عمليات اطفای حریق را آغاز مي كنند.

رحیمی با بيان اينكه در این حریق خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده و تنها به نازک کاری ساختمان و مقداری لوازم خانگی خسارت وارد می شود ، افزود : آتش نشانان  پس از ارائه توصيه هاي ايمني منزل را تحويل مالک داده و به ایستگاه خود مراجعت نمودند.

آدرس کوتاه :