با اقدام فوری آتش نشانان حریق رستوران جنب پمپ بنزین به خیر گذشت

با اقدام فوری آتش نشانان حریق رستوران جنب پمپ بنزین به خیر گذشت


با اقدام فوری آتش نشانان حریق رستوران جنب پمپ بنزین به خیر گذشت

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125 در ساعت 52 دقیقه بعد از نیمه شب امروز 6 فروردین ماه مبني بر مشاهده حریق در رستورانی واقع در جاده کنارگذر جنب پمپ بنزین دهقان ، بيدرنگ ستاد فرماندهی آتش نشانی یزد 4 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه هاي شماره 3، 4 و 10 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان آتش نشانی یزد با توجه به حساسیت حادثه از ابتدا در محل حضور داشت و ناظر بر عملكرد آتش نشانان بود، اظهار داشت : رستوران مجاور پمپ بنزین، به علت نامعلومی دچار آتسوزی می شود و این حادثه اتفاق می افتد که با مرکز 125 تماس می گیرند و درخواست کمک می کنند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اولین گروه از آتش نشانان از ایستگاه شماره 10 کمتر از 2 دقیقه به محل حادثه رسیدند و با صحنه ای مواجه شدند که آتش تمام فضای رستوران را فرا گرفته بود و باتوجه به مجاورت رستوران با پمپ بنزین و نیز استفاده از کپسول گاز مایع لذا این حادثه از حساسیت ویژه ای برخوردار بود ،بطوریکه با کمترین انفجار قطعاً آتش به پمپ بنزین سرایت می کرد و کار مشکل می شد، لذا در این وضعیت نیروهای عملیاتی خیلی سریع همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات اطفاي حريق را با استفاه از چند رشته لوله آبدهی پر فشار آغاز مي كنند و با شناسایی کانون حریق در كمترين زمان ممكن مبادرت به اطفاء حریق نمودند.

آدرس کوتاه :