باز برق بلای جان جوانی شد.

باز برق بلای جان جوانی شد.


باز برق بلای جان جوانی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد: با اطلاع به مرکز فرماندهی در ساعت 22:50 شنبه مورخ 3/5/88  مبني بر حادثه برق گرفتگي واقعدرمیدان امام حسین ، نيروهاي امدادي  از ايستگاه شماره یک (بلوار طالقانی ) به محل اعزام که  مشاهده گرديد  جوانی 24  ساله هنگام نصب تابلوی مغازه ای نوساز دچار برق گرفتگی شده که بلافاصله امدادگران با ایمن سازی و آزاد نمودن فرد مذکور از قسمت پشت تابلو وی را به پائین انتقال که متاسفانه به علت قرار گرفتن زیاد در مسیر جریان برق جان خود را از دست داده بود.

حيدري مدير عامل سازمان در اين خصوص اظهار داشت: این مورد سومین حادثه برق گرفتگی در سال جاری می باشد که در صورت رعایت اصول  ایمنی با قطع برق و استفاده از وسایل محافظتی  شاهد چنين حوادثی تلخ وناگوارنباشیم .