بازهم انفجار گاز خسارت زیاد به بار آورد.

بازهم انفجار گاز خسارت زیاد به بار آورد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد طبق اعلام تلفنی در ساعت 19:12 روز یک شنبه 11/01/87 مبنی بر وقوع انفجار و آتشسوزی در منزل مسکونی واقعدر بلوار صابر یزدی بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه 5 به محل اعزام و حریق توسط آتش نشانان مهار گردید.

متاسفانه خسارت زیادی به ساختمان وارد ومستاجر نیز بشدت دچار سوختگی گردید کارشناس سازمان علت این حادثه را بی احتیاطی و نشت سیلندر گاز اعلام نمود.