بازدید کارشناسان از آتش نشانی ابرکوه

بازدید کارشناسان از آتش نشانی ابرکوه


بازدید کارشناسان از آتش نشانی ابرکوه

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طي دعوتنامه مديركل محترم مديريت بحران استان کارشناس این سازمان از آتش نشانی شهرستان ابرکوه بازدید نمود.

این مراسم که با مديريت مدیركل محترم بحران استان در روز چهارشنبه مورخه 7/2/90  تشكيل  و با حضور کارشناسان شركت آب ، برق  ، گاز و نفت به منظور آشنایی و بررسی توانمندی ها، امکانات و عملکرد سایرآتش نشانی های استان  برگزار گردید و نقاط ضعف و قوت آتش نشاني آن شهرستان در مواجه با حریق و حادثه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .

در حاشیه این بازدید کلاس آموزشی آشنایی با تجهیزات امداد و نجات و همچنین مانور اطفاء حریق از گروه جامدات صورت گرفت که با حضور به موقع  شرکت های ذیربط حریق مهار گردید . در پایان مراسم جلسه ای با حضور شهردار ، فرماندار ، مسئولین ستاد بحران وکارشناسان سازمانهای فوق برگزار  و در خصوص آموزش اختصاصی پرسنل آتش نشانی ابرکوه توسط واحد آموزش اين سازمان بحث و تصنمیم گیری گردید.

آدرس کوتاه :