بازدید پرسنل سازمان آتش نشانی از خانه سالمندان

بازدید پرسنل سازمان آتش نشانی از خانه سالمندان

به مناسبت نهم مهرماه روز جهانی سالمندان جمعی از پرسنل سازمان  آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد  به همراه سرپرست سازمان از خانه سالمندان بهار واقع در خیابان سید گل سرخ بازدید  و با نثار شاخه گل به آنها ادای احترام نمودند . مدیر محترم خانه سالمندان بهار  ضمن تشکر از حضور پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد از خانه سالمندان بهار افزود . این مجموعه دارای 75 بانوی سالمند می باشد که افتخار خدمت گذاری آنها به این مجموعه واگذار شده است .