بازدید پرسنل سازمان آتش نشانی از خانه سالمندان

بازدید پرسنل سازمان آتش نشانی از خانه سالمندان


بازدید پرسنل سازمان آتش نشانی از خانه سالمندان

به مناسبت نهم مهرماه روز جهانی سالمندان جمعی از پرسنل سازمان  آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد  به همراه سرپرست سازمان از خانه سالمندان بهار واقع در خیابان سید گل سرخ بازدید  و با نثار شاخه گل به آنها ادای احترام نمودند . مدیر محترم خانه سالمندان بهار  ضمن تشکر از حضور پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد از خانه سالمندان بهار افزود . این مجموعه دارای 75 بانوی سالمند می باشد که افتخار خدمت گذاری آنها به این مجموعه واگذار شده است .    

آدرس کوتاه :