بازدید مدیر کل امور شهری از آموزش پر سنل جدید

بازدید مدیر کل امور شهری از آموزش پر سنل جدید

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یزد ، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای  استانداری جناب آقای سيدرضا خادمی و  هیئت همراه در روز دوشنبه   بیست و هشتم  مهر ماه  از روند آموزشی پرسنل جدید در ایستگاه شماره 9 واقع در میدان سید حسن نصرالله بازید و ضمن حضور در کلاس آموزش پرسنل ،  در جریان  برنامه هاي آموزشي آن نیروها قرار گرفتند . جناب آقای  مهندس خادمی طی بازدید با تنی چند از پرسنل جدید و قدیم شیفت یک ایستگاه شماره 9دیدار و برای آنها  آرزوی موفقیت و سربلندی در طول خدمت در این سازمان را نمودند .