بازدید مدیر کل امور شهری از آموزش پر سنل جدید

بازدید مدیر کل امور شهری از آموزش پر سنل جدید


بازدید مدیر کل امور شهری از آموزش پر سنل جدید

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یزد ، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای  استانداری جناب آقای سيدرضا خادمی و  هیئت همراه در روز دوشنبه   بیست و هشتم  مهر ماه  از روند آموزشی پرسنل جدید در ایستگاه شماره 9 واقع در میدان سید حسن نصرالله بازید و ضمن حضور در کلاس آموزش پرسنل ،  در جریان  برنامه هاي آموزشي آن نیروها قرار گرفتند . جناب آقای  مهندس خادمی طی بازدید با تنی چند از پرسنل جدید و قدیم شیفت یک ایستگاه شماره 9دیدار و برای آنها  آرزوی موفقیت و سربلندی در طول خدمت در این سازمان را نمودند .

آدرس کوتاه :