بازدید سرپرست سازمان از واحدهای اداری سازمان

بازدید سرپرست سازمان از واحدهای اداری سازمان


بازدید سرپرست سازمان از واحدهای اداری سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمني شهرداري يزد، مهندس سیدعباس میرشمسی در روز دوشنبه چهارم آذر از قسمتهاي مختلف اداری این سازمان بازدید و ضمن آشنا شدن با پرسنل ، نحوه و روند كاري هر واحد را بررسي و با كاركنان هر بخش به گفت و شنود پرداخت .

آدرس کوتاه :