بازدید سرزده شهردار یزد از ایستگاه شماره 1 سازمان آتش نشانی یزد