باتلاش آتش نشانان حريق منزل مسكوني مهار شد

باتلاش آتش نشانان حريق منزل مسكوني مهار شد

طبق اطلاع به مركز فرماندهي سازمان از طريق تلفن به سامانه 125 ، روز شنبه مورخ بيست پنج آذر ساعت 13:02مبني بر حريق در طبقه فوقاني منزل مسكوني ، بلافاصله پرسنل عملياتي با يكدستگاه خودرو اطفايي از ايستگاه شماره 5 به بلوار نواب صفوي اعزام و در بدو ورود  به محل ضمن قطع جريان برق و گاز و شناسائي كانون حريق  با استفاده از ماده اطفايي آب مبادرت به مهار شعله هاي آتش  نمودند .

رضا زارع رئيس ايستگاه شماره 5 در تشريح اين حادثه گفت : در طبقه فوقاني اين منزل كه به صورت انباري مورد استفاده بوده  مقداري اثاثيه، يكعدد كپسول 11 كيلوئي گاز مايع و يكعدد پيك نيك و مقداري گازوئيل نگه داري مي شده كه مورد حريق واقع مي شود و به علت عمل نمودن سوپاپ كپسول 11 كيلوئي گاز مايع ، شدت حريق چندين برابر گرديد كه نهايتاً با تلاش مضاعف پرسنل ، حريق با كمترين خسارت مهار شد .

وي نيز به همشهريان توصيه نمود از نگه داري كپسول گاز مايع در داخل منزل و محيط سرپوشيده جداً خود داري نمايند .