ایمنی گاز و وسايل گاز سوز

ایمنی گاز و وسايل گاز سوز


ایمنی گاز و وسايل گاز سوز

ایمنی گاز و وسايل گاز سوز

آتش سوزي و انفجار دراثر نشت گاز:

     دراينگونه حوادث ابتدا به عللي گاز نشت مي كند وفضاي آشپزخانه  وقسمتي از منزل را فرا مي گيرد و سپس عاملي مانند جرقه و يا شعله اي بسيار كوچك كافي است تا گاز را مشتعل سازد و سبب انفجار و آتش سوزي شود .اين علل عبارتند از :

1– مهار نكردن شيلنگ وسايل گاز سوز توسط بست فلزي.

2 – استفاده از شيلنگهاي طولاني ودر معرض حرارت قراردادن آنها.

3 – فرسوده و غير استاندارد بودن شيلنگها.

4 – درپوش نداشتن شيرهاي مصرفي كه از آنها استفاده نمي شود.

5 – دخالت افراد بي اطلاع درتعمير و دستكاري وسايل گاز سوز.

6 – استفاده از وسايل گاز سوز غير استاندارد و غير مجاز.

گاز زدگي – گاز گرفتگي :

        اينگونه از حوادث معمولا دراثر نداشتن دودكش مناسب و يا گرفتگي لوله دودكش براي وسايل گاز سوز بويژه وسايلي نظير بخاري و آبگرمكن و يا فقدان تهويه كافي در اطاقي كه دستگاه گاز سوز در آن قراردارد . اتفاق مي افتد . سوختن ناقص گاز.  تجمع گازهاي مسموم كننده و كمبود اكسيژن سبب مي شود افراديكه در چنين فضاهايي تنفس مي كنند . دچار مسموميت يا گاز گرفتگي شوند .

نكات ايمني درمورد وسايل گاز سوز :

1 – رفتار صحيح در منزل در ارتباط با وسايل گازسوز بهترين طريقه آموزش و كاربرد اين وسايل توسط كودكان خواهد بود .

2 – با ظروف سنگين به وسايل گاز سوز ضربه وارد نياوريد .

3 – از سررفتن غذا برروي اجاق گاز جلوگيري كنيد .

4 – وسايل گاز سوز را در مسير كوران هوا و جريان باد قرارندهيد .

5 – از قراردادن اشياء  والبسه قابل اشتعال در مجاورت بخاري وساير وسايل گازسوز جلوگيري كنيد .

6 – بازرسي اتصالات و بست هاي مربوط به لوله هاي گاز را حتما انجام دهيد .

7 – براي آزمايش نشت گاز هرگز از شعله كبريت استفاده نكنيد .

8 – درنظافت مشعلهاي اجاق گاز و ساير شعله پخش كنهاي گازي دقت كنيد .

9 – آبگرمكن گازي و ساير وسايل گاز سوز را در حمام نصب نكنيد .

10 – دقت كنيد بخاري گازي هميشه با شعله آبي بسوزد

11 – درصورت استشمام بوي گاز فورا شير گاز را ببنديد .

12 – درصورت استشمام بوي گاز از روشن كردن لامپ. كبريت و فندك خودداري كنيد و فيوز اصلي برق را قطع كنيد .

13 – حتما يكدستگاه كپسول اطفاء حريق در منزل داشته باشيد .

14 – هنگام نشت گاز در محل تاريك فقط از چراغ قوه استفاده كنيد .

15 – درهنگام روشن كردن وسيله گاز سوز ابتدا كبريت را روشن و سپس شير گازرا باز كنيد .

   16 – براي اينكه اجاق گاز خوب كاركند . بايستي دقت شود كه مشعل و ضمائم آن كاملا تميز و مرتب باشد .

17– نصب آبگرمكن در حمام و يا مكانهايي كه جريان هوا وجود ندارد . بعلت كاهش مقدار اكسيژن و خطر خفگي ممنوع مي باشد .

18– از جابجا كردن اجاق گازي كه به وسيله لوله ثابت به سيستم لوله كشي گاز متصل است خودداري شود .

19- سيلندرهاي محتوي گاز مايع بايستي درحالت ايستاده حمل و نقل و استفاده گردند .]

 

طرز استفاده از كپسولهاي گازيCO2 (انيدريدكربنيك)

 

     راه شناخت اين خاموش كننده ها دهانه شيپوري آنها مي باشد.

     براي آتش سوزي برقي(دستگاه برقي) بسيار موثر مي باشد.

طرزاستفاده:

1-     در موقع حريق كاملا خونسرد باشيد.

2-     دستگاه فوق را در محل حريق بكار اندازيد.

3-     ضامن(پلمپ) دستگيره را خارج نمائيد.

4-     شيپورك تخليه را بدست بگيريد.

5-     دستگيره را فشار داده(شير فلكه را بچرخانيد) تا گاز از شيپورك خارج شود.

6-     از قسمت سطح زير حريق را خاموش نموده و پيش برويد.

 

آدرس کوتاه :