ایمنی در کار ساختمانی

ایمنی در کار ساختمانی


ایمنی در کار ساختمانی

سعی کنید پرسنل از وسایل حفاظت فردی از جمله : کفش ایمنی ، کلاه ایمنی ، کمربند ایمنی ، لباس کار مناسب و ... درحین کار استفاه نمایند .

 نسبت به نظافت و ایمنی محل کار و مسیرهای رفت و آمد پرسنل توجه کافی داشته باشید.

تخته – میخ و ... درمحیط کار می تواند موجب بروز حادثه گردد .

نسبت به تهیه وسایل اطفاء حریق اقدام نمائید و روش کار آنها را نیز به افراد بیاموزید.

دقت نمائید پرسنل زمان کار با بالابرها و یا زمان حمل وسایل فلزی مانند – تیر آهن و .... مراقب خطرات خطوط برق باشند .

زمان کار با بالابرها هرگز اجازه ندهید افراد بر روی بار سوار گردند .

زمانی که افراد در کنار خطوط برقدار کار می کنند اقدامات لازم را جهت ایمنی آنها انجام دهید .

دقت نمائید پرسنل هرگز از زیر بارهای معلق عبور نکنند .

همواره برای انجام کارها از نردبان و وسایل مناسب و سالم استفاده نمائید.

برای ورود و خروج پرسنل به محل های حفاری مسیرها و روش مناسب را بکار ببرید.

زمان تخلیه مواد و مصالح ساختمانی در کنار کانال ها و  محل های حفاری شده مراقب محل توقف خودرو بوده و مصالح را در فاصله مناسبی از محل گودبرداری تخلیه نمائید .

جهت انبار کردن مواد و لوازم مورد استفاده از روش های مناسب استفاده نمائید.

زمان حفر کانال توسط ماشین آلات مراقب ایمنی افراد باشید .

زمان استفاده از داربست ها مراقب بوده و توجه داشته باشید که بدنه داربست با خطوط برقدار ارتباط نداشته و پایه های آن به طور مناسبی بر روی زمین قرار گرفته باشد .

همواره مراقب خطرات سیلندرهای اکسیژن باشید پس از پایان کار در هر روز نسبت به بستن شیر سیلندرها اقدام نمائید هرگز سیلندرهای اکسیژن را روی زمین نغلطانید درصورتی که از سیلندر استفاده نمی شود کلاهک شیر را روی سیلندر ببندید.

 

آدرس کوتاه :