ایمنی در خصوص بنزین

ایمنی در خصوص بنزین


ایمنی در خصوص بنزین

 

-به هیچ عنوان از بنزین جهت شستشوی قطعات موتور ،صفحات رنگی و میزهای مخصوص چاپ سیلک وغیره استفاده ننموده و حتی الامکان از نفت استفاده شود.

2-به هیچ عنوان جهت تمیز نمودن لباسهای روغنی ازبنزین مخصوصاٌ در محیط بسته استفاده ننمایید. زیرا هر لحظه امکان رسیدن بخار آن به یک جرقه و شعله و روبرو شدن با یک انفجار و شعله ورشدن وجود دارد.

3-هرگز باک اتومبیل خود را کاملاً پر ننمائید چون براثر تبخیر بنزین درداخل باک ایجاد فشار نموده و بنزین اضافه از طریق لوله خروجی هوا بیرون و به زیر اتومبیل ریخته و با انداختن یک کبریت روشن توسط عابرین اتومبیل شما شعله ور می گردد.

4-به هیچ عنوان جهت بنزین رزرو برای اتومبیل از ظروف پلاستیکی استفاده ننمایید.

5- همیشه لوله های بنزین اتومبیل را کنترل نموده و در صورت خرابی تعویض نمایید. در پایان توصیه می گردد بنزین یک مایع سریع الاشتعال می باشد که در گرمای محیط تبدیل به گاز گردیده و پس از مخلوط شدن هوا با رسیدن یک جرقه یا شعله با آن انفجار مهیبی روبرو می شوید.