ایجاد وضعیت مخاطره آمیز براثر اقدامی غیر ایمن

ایجاد وضعیت مخاطره آمیز براثر اقدامی غیر ایمن


ایجاد وضعیت مخاطره آمیز براثر اقدامی غیر ایمن

ایجاد وضعیت مخاطره آمیز براثر اقدامی غیر ایمن

 

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی، فرد جوشکاری که بنا بدرخواست صاحبخانه ای قصد داشت مخزن خالی گازوئیل واقعدر زیرزمین خانه ای در بلوار دهه فجر را برش داده واز زیرزمین خارج نماید با آتش سوزی مهیبی روبرو شد. باحضور پرسنل سازمان، حریق کنترل و مهار گردید. خوشبختانه این حادثه صدمات جانی به همراه نداشت. کارشناس سازمان اظهار میدارد، منازلی که اقدام به لوله کشی گاز شهری نموده اند و قبلاً به عنوان سوخت مصرفی از گاروئیل استفاده می کرده اند برای استفاده از فضای زیرزمین  اقدام به خارج نمودن مخزن می کنند و از آنجایی که برای بیرون آوردن تانک نیاز به برش و قطعه کردن آن دارد لذا مخزن باید کلاً با کف شستشو داده شده و سپس نسبت به برش کاری و بیرون آوردن آن اقدام کرد. اکثر این اقدام ها منجر به آتش سوزی و انفجار میگردد.

آدرس کوتاه :