ايستگاه شماره 5 پنج در اختيار بچه ها

ايستگاه شماره 5 پنج در اختيار بچه ها


ايستگاه شماره 5 پنج در اختيار بچه ها

گروهي از كودكان پيش دبستاني غيرانتفاعي شقايق از ايستگاه شماره 5 ديدن كردند .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ،  سعيد ايران نژاد مسئول آموزش برون سازماني گفت : اين گروه از بچه ها  100 نفر بودند كه با مربيان خود صبح روز شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت از ايستگاه شماره 5 بازديد كردند .

وي افزود : پرسنل آن ايستگاه با تشكيل كلاس آموزشي در محوطه ايستگاه ، ضمن ايجاد آتش فرضي ، خطرات ناشي از آتش بازي و ديگر حوادث را به آنها گوشزد نمودند و در پايان اين بازديد به هريك از آن عزيزان يك عدد كتاب نقاشي در رابطه با پيام ها و هشدارهاي ايمني هديه شد .