اولين راه بند ستوني در بلوار طالقاني نصب گرديد

اولين راه بند ستوني در بلوار طالقاني نصب گرديد


اولين راه بند ستوني در بلوار طالقاني نصب گرديد
باتوجه به ترافیک روزافزون شهر و رسیدن به زمان استاندارد حریق و حادثه با همکاری شهرداری محترم یزد و با صرف هزینه ای بالغ بر140میلیون ریال اولین راهبند ستونی هیدرولیکی روبروی ایستگاه شماره یک واقع در بلوار طالقانی نصب گردید.
راهبند ستونی دسگاهی هیدرولیکی است که در هنگام عملیات و با استفاده از کنترل راه دور در زمان کمتر از 5 ثانیه میله های ستونی که در ارتفاع 70 سانتی متری سطح زمین واقع شده است همسطح زمین قرار گرفته و راه برای عبور خودروهای آتش نشانی باز می نماید.
امید است با مساعدت و همکاری مسئولین محترم جهت خدمات رسانی بهتر و تسریع در عملیات اطفاء حریق و امداد رسانی با ایجاد بریدگی در بلوارهای سطح شهر و نصب رابندهای ستونی شاهد حضور خودروهای آتش نشانی در کمترین زمان ممکن در محل های حریق باشیم .
 
روابط عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد