اولين راه بند ستوني در بلوار طالقاني نصب گرديد

اولين راه بند ستوني در بلوار طالقاني نصب گرديد
باتوجه به ترافیک روزافزون شهر و رسیدن به زمان استاندارد حریق و حادثه با همکاری شهرداری محترم یزد و با صرف هزینه ای بالغ بر140میلیون ریال اولین راهبند ستونی هیدرولیکی روبروی ایستگاه شماره یک واقع در بلوار طالقانی نصب گردید.
راهبند ستونی دسگاهی هیدرولیکی است که در هنگام عملیات و با استفاده از کنترل راه دور در زمان کمتر از 5 ثانیه میله های ستونی که در ارتفاع 70 سانتی متری سطح زمین واقع شده است همسطح زمین قرار گرفته و راه برای عبور خودروهای آتش نشانی باز می نماید.
امید است با مساعدت و همکاری مسئولین محترم جهت خدمات رسانی بهتر و تسریع در عملیات اطفاء حریق و امداد رسانی با ایجاد بریدگی در بلوارهای سطح شهر و نصب رابندهای ستونی شاهد حضور خودروهای آتش نشانی در کمترین زمان ممکن در محل های حریق باشیم .
 
روابط عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد