اولين جلسه هم انديشي رئيس سازمان با مسئولين ایستگاه ها

اولين جلسه هم انديشي رئيس سازمان با مسئولين ایستگاه ها


اولين جلسه هم انديشي رئيس سازمان با مسئولين ایستگاه ها

جلسه هم انديشي با مسئولين ايستگاه ها با حضور 10  نفر از مسئولين ايستگاه ها، معاون عملیات ، معاونت آموزش و پيشگيري و معاون هماهنگي و بازرس سازمان رأس ساعت 8 صبح روز دوشنبه 7 فروردين ماه در دفتر مدیرعامل سازمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد اولين جلسه هم انديشي با مسئولين ايستگاه ها در سال جاري برگزار شد ابتدا  آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي رئيس سازمان با بر شمردن اهداف و استراتژی های سازمان مبني بر اجراي مجدد دوره هاي آموزشي تخصصي براي پرسنل و برنامه هاي سال 96 و در رابطه با خودروها و تجهيزات مورد نياز ايستگاه ها در سال جاري و همچنين ساير مسائل داخلي با مسئولين ايستگاه ها به گفت و شنود و بحث و تبادل نظر پرداخت.

در پايان اين جلسه كه هر ماه تشكيل مي شود ، مسئولين ايستگاه ها در يك اقدام خود جوش با اهداي لوح تقدير از عملكرد رئيس سازمان در سال 95 تقدير و تشكر نمودند .