آوار بی احتیاطی بر سر کارگران جوان

آوار بی احتیاطی بر سر کارگران جوان


آوار بی احتیاطی بر سر کارگران جوان

رعایت نکردن اصول ایمنی هنگام کار، ریزش سقف مغازه را بر روی کارگر افغانی در خیابان امام خميني (ره) در پی داشت.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، در پی تماس شهروندان با سامانه 125 مبنی بر فرو ریختن سقف مغازه بر روی کارگران، ستاد فرماندهی آتش نشانی يزد ساعت 10:21 صبح روز پنج شنبه مورخ 5/1/95 ، نیروهای عملیات ایستگاه 5 وگروه امداد و نجات ايستگاه شماره 6 را به محل حادثه در خیابان امام خميني (ره) بعد از كوچه فرمانداري اعزام کرد.

محمد ميداني معاون عمليات سازمان که به همراه آتش نشانان در محل حادثه حضور داشت در این باره گفت : در محل حادثه یک باب مغازه قديمي يك طبقه مشاهده می شد که 2 نفر كارگر در حال كار در قسمت ديواره منتهی به زيرزمين بودند که ناگهان سقف تخریب شده و زير خروارها خاك گرفتار مي شوند .

وی افزود: آتش نشانان به سرعت ایمن سازی های لازم را انجام داده و عملیات آوار برداری را با استفاده از 2 دستگاه بيل مكانيكي آغاز کردند و با رعایت اصول ایمنی يك كارگر به نام شمس الدين خواجه را به بيرون منتقل و جهت اعزام به مراكز درماني تحويل عوامل اورژانس نمودند و کارگر ديگر به نام نجم الله خواجه اي را نيز از زیر آوار بیرون کشیده و تحویل امداد گران اورژانس قراردادند كه متاسفانه بعد از معاينات اوليه مرگ اين کارگر جوان را تائید نمودند

گفتنی است؛ آتش نشانان پس از ایمن نمودن ساختمان و ارائه تذکرات ایمنی به ماموریت خود پایان دادند

آدرس کوتاه :