انفجار گاز ضمن تخریب منزل صاحبخانه را روانه بیمارستان نمود

انفجار گاز ضمن تخریب منزل صاحبخانه را روانه بیمارستان نمود


انفجار گاز ضمن تخریب منزل صاحبخانه را روانه بیمارستان نمود

نشت  گاز  شهری در منزل مسکونی  و متعاقب آن انفجار ،  تخریب خانه  و سوختگی صاحبخانه را به دنبال داشت .

 این حادثه در روز هفدهم  فروردین ساعت 15 به ستاد فرماندهی اطلاع رسانی و آتش نشانان از ایستگاه شماره 8 به همراه مدیر عملیات به بلوار شهيد پاکنژاد  اعزام گردیدند .

امدادگران در بدو ورود با توجه به تخریب شدید منزل ضمن کشیدن نوار  خطر در محدوده عملیات اقدام به قطع جریان گاز و برق نموده  و صاحبخانه که دچار سوختگی شدید   ناشی از انفجار  شده بود را جهت مداوا  تحویل پرسنل اورژانس نمودند .

شایان ذکر است که مشابه این حادثه در چند روز قبل در خیابان ایرانشهر روی داد که در این حادثه 3  نفر دچار سوختگی  شدید  شدند که سریعاٌ  روانه بیمارستان شدند .

علت و چکونگی این 2 حادثه  توسط کارشناس سازمان در حال بررسی است .