انفجار گاز ضمن تخریب منزل صاحبخانه را روانه بیمارستان نمود

انفجار گاز ضمن تخریب منزل صاحبخانه را روانه بیمارستان نمود

نشت  گاز  شهری در منزل مسکونی  و متعاقب آن انفجار ،  تخریب خانه  و سوختگی صاحبخانه را به دنبال داشت .

 این حادثه در روز هفدهم  فروردین ساعت 15 به ستاد فرماندهی اطلاع رسانی و آتش نشانان از ایستگاه شماره 8 به همراه مدیر عملیات به بلوار شهيد پاکنژاد  اعزام گردیدند .

امدادگران در بدو ورود با توجه به تخریب شدید منزل ضمن کشیدن نوار  خطر در محدوده عملیات اقدام به قطع جریان گاز و برق نموده  و صاحبخانه که دچار سوختگی شدید   ناشی از انفجار  شده بود را جهت مداوا  تحویل پرسنل اورژانس نمودند .

شایان ذکر است که مشابه این حادثه در چند روز قبل در خیابان ایرانشهر روی داد که در این حادثه 3  نفر دچار سوختگی  شدید  شدند که سریعاٌ  روانه بیمارستان شدند .

علت و چکونگی این 2 حادثه  توسط کارشناس سازمان در حال بررسی است .