انفجار و آتش سوزی در کارگاه فنی با سرعت عمل آتش نشانان مهار شد

انفجار و آتش سوزی در کارگاه فنی با سرعت عمل آتش نشانان مهار شد


انفجار و آتش سوزی در کارگاه فنی با سرعت عمل آتش نشانان مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، با اطلاع به سامانه 125 در ساعت 8:24 روز چهاردهم آبان در خصوص انفجار و آتش سوزی در یک کارگاه فنی و صافکاری نقاشی خودرو واقع در بلوار جانباز کوچه گلشن ، ستاد فرماندهی بلافاصله 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 1 و 8  به محل اعزام نمود .

آتش نشانان در بدو ورود ضمن ایمن سازی محل با استفاه از 2 رشته لوله آبدهی پرفشار و شناسایی کانون حریق مبادرت به اطفاء حریق نموده و از گسترش حریق به دیگر خودروهای در آن كارگاه و دیگر  واحدهای مجاور جلوگیری نمودند .

در این حادثه یک دستگاه خودروی پراید که در حال  تعمیر بود از  قسمت موتور و داشبورد در آتش سوخت . خوشبختانه  این حادثه خسارت جانی در پی نداشت .

آدرس کوتاه :