انفجار وآتش سوزی در زیر زمین مسکونی بر اثر برش منبع سوخت

انفجار وآتش سوزی در زیر زمین مسکونی بر اثر برش منبع سوخت


انفجار وآتش سوزی در زیر زمین مسکونی بر اثر برش منبع سوخت

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی یزد:با تماس تلفنی  درساعت 14:09 روز جمعه 30/1/87 مبنی بر آتش سوزی و انفجار درزیرزمین  منزلی واقعدر بلوار دانشگاه  نیروهای عملیاتی ایستگاه 2 کمتر از 5 دقیقه در محل حاضر وحریق را مهار نمودند خوشبختانه دراین حادثه به کسی آسیبی نرسید ولی به ساختمان مورد نظر آسیب رسانید.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی دراین خصوص  اظهار داشت : متاسفانه حوادث ناشی از برشکاری و جوشکاری منابع  سوخت در سالهای اخیر رشد صعودی داشته و دلیل آن را عدم آگاهی و اطلاع شهروندان  از خطرات ناشی ازآن برشمرد وی به شهروندان عزیز توصیه نمود جهت جوشکاری و برشکاری منابع می بایست در این زمینه ضمن مراجعه به افراد آگاه و متخصص  مسائل ایمنی مربوطه را نیز  رعایت نمایند.