انفجار مهیب و سوختگي شديد 5 كارگر

انفجار مهیب و سوختگي شديد 5 كارگر


انفجار مهیب و سوختگي شديد 5 كارگر

انفجار مهيب در سالن يك کارخانه و متعاقب آن انفجار مخزن استوانه ای شکل ذخیره نشاسته ، آتش نشانان ایستگاه هاي شماره 4 و 8 را به محل حادثه واقع در شهرک صنعتی كشاند . 

محمد ميداني معاون عمليات سازمان كه خود را خيلي سريع به محل حادثه رسانده بود گفت ، رخداد این حادثه در ساعت 14:23روز بیست وچهارم بهمن ماه به سامانه 125 سازمان اطلاع رسانی مي شود كه ستاد فرماندهي بلافاصله دو دستگاه خودروی عملیاتی از ايستگاه هاي مذكور به کارخانه تولید نشاسته ، روبروی شركت آرد روشن اعزاممي كند .

اين معاون هميشه آماده سازمان در ادامه افزود : امدادگران به محض رسيدن به محل حادثه ، همزمان با ایمن سازی منطقه ، عمليات اطفاي حريق ناشی از انفجار را آغاز و بیدرنگ 5 نفر از کارگرانی که در این حادثه دچار سوختگی شديد شده بودند را از محل حادثه به بيرون منتقل و تحویل پرسنل اورژانس حاضر در محل نمودند .

وي با اشاره به اینكه علت انفجار تجمع ذرات معلق نشاسته در محیط و متعاقب آن بي احتياطي درجوشکاری دانست ، خسارات مالي اين انفجار را تخریب قسمتي از ساختمان ، ترکیدن مخزن نشاسته و پرتاب شدن درب سالن و شکسته شدن شیشه ها اعلام كرد .

آدرس کوتاه :