انفجار منزل مسكوني به علت بي احتياطي و تجمع گاز شهري

انفجار منزل مسكوني به علت بي احتياطي و تجمع گاز شهري


انفجار منزل مسكوني به علت بي احتياطي و تجمع گاز شهري

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، روز دوشنبه مورخ يازدهم آبان ، يك مورد حادثه انفجار در منزل مسكوني قديمي واقع در شاهديه ، محله ابرندآباد ، خيابان امام (ره) به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهي گزارش شد.

بنابراين گزارش، در ساعت 18:40 همسايه ها با شنيدن صداي مهيب انفجار سراسيمه به درون كوچه آمده و با منزلي مواجه شدند كه تا حد تخريب شده است و بلافاصله با سازمان آتش نشاني تماس گرفتند.

سيدمحمد ميرجليلي، رئيس ايستگاه شماره ۳ در خصوص اين حادثه گفت : تجمع گاز شهري در منزل و رسيدن به شعله باعث شد تا شدت انفجار به حدي باشد كه قسمتي از منزل مسكوني را تخريب و درب و پنجره ها را به هر سويي پرتاب كند و به يك دفعه حريق ايجاد شود .

وي افزود : امدادگران به هنگام رسيدن به محل عمليات امداد رساني را همزمان با عمليات  ایمن سازی با قطع جریان برق و گاز آغاز كردند و بوسیله دستگاه تنفسی مدار بسته به داخل منزل رفته  و  پس از جستجو  پیرزن 83 ساله اي به نام هاجر– م که دچار سوختگی شديد شده بود را به بیرون انتقال و تحویل پرسنل اورژانس حاضر در محل نمودند و به ايستگاه هاي خود مراجعت نمودند .

آدرس کوتاه :