انفجار در پارکینگ منزل مسکونی

انفجار در پارکینگ منزل مسکونی

در پی بی احتیاطی صاحبخانه در پارکینگ منزل مسکونی واقع در بلوار شهید دشتی روز شنبه 93/2/20 که منجر به انفجار و آتش سوزی گردید نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره 2 به محل اعزام ،که مشخص گردید به علت نشت گاز از کپسول خانگی در پارکینگ و بی احتیاطی صاحبخانه زمان استفاده از کبریت ، انفجار و   متعاقب آن آتش سوزی رخ می دهد خوشبختانه این حادثه تلفات و صدمات جانی نداشت .

مدير عامل سازمان از شهروندان عزیز درخواست نمود از انبار  نمودن سيلندرهاي گاز مايع در منزل و به خصوص در فضاهای بسته مانند زیرزمین و پارکینگ جدا خودداری نمایند.