انفجار در شرکت فولاد منجر به فوت کارگر 30 ساله شد

انفجار در شرکت فولاد منجر به فوت کارگر 30 ساله شد


انفجار در شرکت فولاد منجر به فوت کارگر 30 ساله شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري یزد ، مقارن ساعت 12:9 روز شنبه شانزدهم آبان ماه با  اعـلام سـتادفرماندهی سازمان  بیدرنگ ماموران آتش نشانی از ایستگاه شماره 4 و 9 با سه دستگاه خودروي عملیاتی به کارخانه فولاد یزد واقع در جاده  کنارگذر ، جنب بوستان ولایت عزیمت نمودند .

محمد حسین انتظامی کارشناس و مدیر عملیات منطقه 2 سازمان که در محل حضور داشت اظهار نمود : این انفجار ناشـی از واکـنش دیـگ ذوب و در نهایت نفوذ آب به داخل دیگ بوقوع پیوسته  کـه  در ایـن حادثه ،  متاسفانه کارگر  30 ساله به نـام ج- رفیعـی  در اثـر انفجـار  و آتش سوزي  جان خود را از دست داد .

وي افزود آتش نشانان پس از 6 دقیقه در محل حاضر و  پـس از قطـع جریان برق و ایمن سازي محل با استفاده از چند حلقه شیلنگ آبدهی پرفشار اقدام به خاموش نمودن شعله هاي آتش ناشی از انفجـار نمـوده و از سرایت حریق به دیگر قسمتهاي سالن جلوگیري نمودند .