انجام 5 مورد ماموريت در 24 ساعت گذشته

انجام 5 مورد ماموريت در 24 ساعت گذشته


انجام 5 مورد ماموريت در 24 ساعت گذشته

به گزارش پايگاه خبري 125 سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد پرسنل عملياتي اين سازمان در روز سوم آذر ماه در 5 مورد عمليات كه شامل يك مورد آبكشي در پل آرمان ، حادثه واژگوني خودرو ال 90 در ميدان عالم ، رفع مزاحمت زنبور در منزلي واقع در بلوار پاسداران و 2 مورد حريق درخت و انبار ضايعات به ترتيب در بلوار شهيد دهقان و بعد از باسكول يزدي بو د شركت نمودند .