انجام 34 مورد آبكشي توسط پرسنل آتش نشاني

انجام 34 مورد آبكشي توسط پرسنل آتش نشاني


انجام 34 مورد آبكشي توسط پرسنل آتش نشاني

به دنبال بارندگي هاي روز پنجشنبه و جمعه آخرين روز آبان و اولين روز آذر و تماس مكرر شهروندان  با سامانه 125 اين سازمان در خصوص آبگرفتگي معابر و گذرگاهها و همچنين  مزاحمت براي شهروندان در خصوص رفت و آمد در سطح شهر  ، پرسنل اين سازمان علاوه بر انجام وظايف محوله در خصوص اطفاي حريق و امداد و نجات با استفاده از وسايل و تجهيرات آبكشي (موتور پمپ ، ليستر ، كفكش و غيره )  اقدام به رفع 34 مورد آبگرفتگي در سطح شهر نمودند  .

آدرس کوتاه :