انجام 29مورد آبکشی در روز نزول رحمت الهی

انجام 29مورد آبکشی در روز نزول رحمت الهی

به دنبال نزولات جوی در روز چهارم و پنجم آذر و استمداد مردم از این سازمان درجهت رفع آبگرفتگی معابر و خیابانها و همچنین مشکل   تردد وسایل نقلیه در سطح شهر ، كليه پرسنل عملیاتی و پشتيباني این سازمان علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود از ساعت 23:30 روز چهارم آذر الی 21 روز بعد  با استفاده از 9دستگاه خودرو و بکارگیری 9دستگاه پمپ آبکشی اقدام به رفع 29مورد آبگرفتگی درسطح شهر نموده اند .

شایان ذکر است که  پل آرمان ، کوی سعدی ،  میدان طلائیه ، بلوار 22 بهمن ، تقاطع شیخ کلینی ، پل 17 شهريور ، بلوار کارگر ،بلوار نواب صفوي ، میدان ابوذر ، پارک غدیر و سه راه شحنه   بیشترین تماس را در این خصوص با سازمان داشته اند .