انجام چکاپ و پایش سلامت نیروهای عملیاتی و اداری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد

انجام چکاپ و پایش سلامت نیروهای عملیاتی و اداری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد