انجام تست شنا جهت شرکت در دوره غواصی

انجام تست شنا جهت شرکت در دوره غواصی


انجام تست شنا جهت شرکت در دوره غواصی

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد به منظور انتخاب پرسنل عملیاتی با قدرت بدنی بالا   جهت آموزش غواصی ،  یکدوره تست شنا با حضور 26 نفر از پرسنل عملیاتی  شاغل و جدیدالورود  در روز ششم اردیبهشت در استخر سرپوشیده شهید صدوقی و زیر نظر مربیان سازمان آتش نشانی  و مسئولین این استخر  برگزار گردید .

در این ارزیابی  با انجام   آیتم های شنای  کرال سینه ، تحمل فشار در زیر آب و  شنا به صورت حرکت دوچرخه  در طول استخر  برگزار و  تعداد 6 نفر جهت آموزش غواصی انتخاب  شد ند .

آدرس کوتاه :