انتشارگاز سمی نزديك بود 2 جوان را به كام مرگ ببرد

انتشارگاز سمی نزديك بود 2 جوان را به كام مرگ ببرد


انتشارگاز سمی نزديك بود 2 جوان را به كام مرگ ببرد

بی احتیاطی کارگران در هنگام رنگ آميزي منبع سرپوشيده يك تالار پذيرايي باعث مسمومیت و به خطر افتادن جانشان گرديد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، به دنبال تماس با سامانه 125
آتش نشانی و اطلاع رسانی این حادثه، ستاد فرماندهی آتش نشانی يزد بی درنگ نیروهای عملیات ایستگاه هاي شماره 3 ، 5 و 8  و معاون عمليات آتش نشانی را ساعت 15:10 روز گذشته سوم مرداد به محل حادثه واقع در تالاري در نزديكي ايستگاه شماره 3 اعزام کرد.

رضا زارع مدير عمليات آن منطقه كه خود را به محل حادثه رسانده بود در این خصوص گفت: دو نفر كارگر به نام هاي سعيد – ك و سيدحسين – ح در حال رنگ آميري  يك منبع بتوني سرپوشيده با محلوطي از تينر و بنزين و رنگ در آن تالار بودند که بدون توجه به خطرات عمل خود باعث تصاعد گازهاي سمي شده و پس از استشاق اين گازها هر دو در معرض مسمومیت و خفگی قرار مي گيرند بطوريكه چنانچه نيروهاي امدادي براي 2 دقيقه ديرتر به محل مي رسيدند ، هر دو فوت مي شدند .

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله با استفاده از تجهيزات ويژه و دستگاه تنفسي این 2 کارگر سنگين وزن را که لحظات دلهره آوری را سپری کرده بودند به حالت بيهوشي از محل خارج  و تحويل عوامل اورژانس دادند. سپس با استفاده از فن های فشار مثبت، گاز متصاعد شده را خارج کرده و پس از تخلیه و پاک سازی کامل محیط، به ايستگاههاي خود مراجعت نمودند .

زارع تصریح کرد: با سرعت عمل خوب آتش نشانان و خنثی سازی این گاز سمی، خوشبختانه به هیچ یک از افراد حاضر در محل صدمه ای نرسید .