انبار کردن سوخت در منزل منجر به حریق شد

انبار کردن سوخت در منزل منجر به حریق شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد طیق تماس به سامانه 125 سازمان مورخ 27 شهریور ساعت 43:10 مبنی بر حریق در منزل قدیمی  واقع در خیابان خلیل حسن بیکی  ، زنگ حریق در ایستگاه شماره 1 و 8  نواخته و آتش نشانان به محل اعلام شده عزیمت و با قطع جریان برق و گاز اقدام به اطفاء حریق نموده و با دادن توصیه های ایمنی لازم به صاحبخانه به ایستگاههای خود مراجعت نمودند .

محمدرضا رحیمی سرپرست معاونت عملیات سازمان  با اشاره به اینکه علت حریق انبار کردن ضایعات ، مایعات قابل اشتعال و کپسول پیک نیک و غیره به صورتغیر اصولی در  منزل غیر مسکونی بوده است به همشهریان متذکر شد که از نگه داری هر گونه ماده سوختنی  در منزل خوداری نموده  و در صورت ذخیره سوخت در منزل، ضمن در نظر گرفتن مسائل ایمنی  می بایست با حداقل مورد نیاز و در ظروف فلزی درب دار و در جای خشک و به دور از نور آفتاب نگه داری نمایند .