انبار کردن سوخت در منزل منجر به حریق شد

انبار کردن سوخت در منزل منجر به حریق شد


انبار کردن سوخت در منزل منجر به حریق شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد طیق تماس به سامانه 125 سازمان مورخ 27 شهریور ساعت 43:10 مبنی بر حریق در منزل قدیمی  واقع در خیابان خلیل حسن بیکی  ، زنگ حریق در ایستگاه شماره 1 و 8  نواخته و آتش نشانان به محل اعلام شده عزیمت و با قطع جریان برق و گاز اقدام به اطفاء حریق نموده و با دادن توصیه های ایمنی لازم به صاحبخانه به ایستگاههای خود مراجعت نمودند .

محمدرضا رحیمی سرپرست معاونت عملیات سازمان  با اشاره به اینکه علت حریق انبار کردن ضایعات ، مایعات قابل اشتعال و کپسول پیک نیک و غیره به صورتغیر اصولی در  منزل غیر مسکونی بوده است به همشهریان متذکر شد که از نگه داری هر گونه ماده سوختنی  در منزل خوداری نموده  و در صورت ذخیره سوخت در منزل، ضمن در نظر گرفتن مسائل ایمنی  می بایست با حداقل مورد نیاز و در ظروف فلزی درب دار و در جای خشک و به دور از نور آفتاب نگه داری نمایند .