آموزش مقدماتي ايمني به پرسنل بانك قوامين استان يزد

آموزش مقدماتي ايمني به پرسنل بانك قوامين استان يزد


آموزش مقدماتي ايمني به پرسنل بانك قوامين استان يزد

در راستاي گسترش فرهنگ ايمني و تقليل حوادث آتش سوزي ، كارگاه آموزشي ايمني براي پرسنل بانك قوامين استان يزد برگزار گرديد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان گفت : برگزاري اين كارگاه ها ، كه يكي از اهداف سازمان آتش نشاني يزد به حساب
مي آيد ، براي افزايش ميزان آگاهي شهروندان و كاركنان اداره ها ، نهادها و سازمانهاي محتلف در خصوص ايمني و آشنايي بيشتر با حوادث و آتش سوزي هاي متفاوت اجرا مي شود تا شهروندان بتوانند در صورت مواجه شدن با بحران ، واكنش درست و به موقعي از خود نشان دهند .

وي به آموزش 124 نفر از پرسنل بانك قوامين استان يزد اشاره كرد و افزود : اين افراد در روز جمعه اول خرداد به مدت 4 ساعت در كلاس هاي آموزش مقدماتي تئوري و عملي شركت كردند و ضمن آشنايي با وظايف سازمان آتش نشاني و چگونگي اطلاع رساني در موقع حوادث و آتش سوزي ها ، با راه هاي مهار انواع آتش سوزي ها ، شيوه استفاده صحيح از خاموش كننده هاي دستي ، خطرات ناشي از گاز مونواكسيدكربن و روش جلوگيري از نشت گاز آشنا شدند .

ميرشمسي گفت : در پايان اين دوره ، مربي سازمان با توضيح تئوري ، آتش فرضي ايجاد نمود و پرسنل بانك قوامين با موفقيت عمليات خاموش كردن آن آتش را با خاموش كننده دستي به صورت عملي اجرا كردند .