آموزش مقدماتي ايمني به پرسنل بانك قوامين استان يزد

آموزش مقدماتي ايمني به پرسنل بانك قوامين استان يزد

در راستاي گسترش فرهنگ ايمني و تقليل حوادث آتش سوزي ، كارگاه آموزشي ايمني براي پرسنل بانك قوامين استان يزد برگزار گرديد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان گفت : برگزاري اين كارگاه ها ، كه يكي از اهداف سازمان آتش نشاني يزد به حساب
مي آيد ، براي افزايش ميزان آگاهي شهروندان و كاركنان اداره ها ، نهادها و سازمانهاي محتلف در خصوص ايمني و آشنايي بيشتر با حوادث و آتش سوزي هاي متفاوت اجرا مي شود تا شهروندان بتوانند در صورت مواجه شدن با بحران ، واكنش درست و به موقعي از خود نشان دهند .

وي به آموزش 124 نفر از پرسنل بانك قوامين استان يزد اشاره كرد و افزود : اين افراد در روز جمعه اول خرداد به مدت 4 ساعت در كلاس هاي آموزش مقدماتي تئوري و عملي شركت كردند و ضمن آشنايي با وظايف سازمان آتش نشاني و چگونگي اطلاع رساني در موقع حوادث و آتش سوزي ها ، با راه هاي مهار انواع آتش سوزي ها ، شيوه استفاده صحيح از خاموش كننده هاي دستي ، خطرات ناشي از گاز مونواكسيدكربن و روش جلوگيري از نشت گاز آشنا شدند .

ميرشمسي گفت : در پايان اين دوره ، مربي سازمان با توضيح تئوري ، آتش فرضي ايجاد نمود و پرسنل بانك قوامين با موفقيت عمليات خاموش كردن آن آتش را با خاموش كننده دستي به صورت عملي اجرا كردند .