آموزش مقدماتي ايمني به مسئولين حفاظت فيزيكي دستگاه هاي اجرايي استان يزد

آموزش مقدماتي ايمني به مسئولين حفاظت فيزيكي دستگاه هاي اجرايي استان يزد


آموزش مقدماتي ايمني به مسئولين حفاظت فيزيكي دستگاه هاي اجرايي استان يزد

در راستاي گسترش فرهنگ ايمني و تقليل حوادث آتش سوزي ، كارگاه آموزشي ايمني براي مسئولين حفاظت فيزيكي دستگاه هاي اجرايي استان يزد برگزار گرديد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، آتش پاد دوم سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : برگزاري اين كارگاه ها ، كه يكي از اهداف سازمان آتش نشاني يزد به حساب مي آيد ، براي افزايش ميزان آگاهي شهروندان و كاركنان اداره ها ، نهادها و سازمانهاي مختلف در خصوص ايمني و آشنايي بيشتر با حوادث و آتش سوزي هاي متفاوت اجرا مي شود تا شهروندان بتوانند در صورت مواجه شدن با بحران ، واكنش درست و به موقعي از خود نشان دهند .

ميرشمسي به آموزش 130 نفر از مسئولين حفاظت فيزيكي دستگاه هاي اجرايي استان يزد اشاره كرد و افزود : اين افراد در روز چهار شنبه ششم مرداد ماه در كلاس هاي آموزش مقدماتي تئوري و عملي شركت كردند و ضمن آشنايي با وظايف سازمان آتش نشاني و چگونگي اطلاع رساني در موقع حوادث و آتش سوزي ها ، با راه هاي مهار انواع آتش سوزي ها ، شيوه استفاده صحيح از خاموش كننده هاي دستي ، خطرات ناشي از گاز مونواكسيدكربن و روش جلوگيري از نشت گاز آشنا شدند .

مديرعامل سازمان در ادامه گفت : در پايان اين دوره ، مربي سازمان با توضيح تئوري ، آتش فرضي ايجاد نمود و حاضرين در اين كلاس با موفقيت عمليات خاموش كردن آن آتش را با خاموش كننده دستي به صورت عملي اجرا كردند .