آموزش مقدماتي ايمني به مسئولين حفاظت فيزيكي دستگاه هاي اجرايي استان يزد

آموزش مقدماتي ايمني به مسئولين حفاظت فيزيكي دستگاه هاي اجرايي استان يزد

در راستاي گسترش فرهنگ ايمني و تقليل حوادث آتش سوزي ، كارگاه آموزشي ايمني براي مسئولين حفاظت فيزيكي دستگاه هاي اجرايي استان يزد برگزار گرديد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، آتش پاد دوم سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : برگزاري اين كارگاه ها ، كه يكي از اهداف سازمان آتش نشاني يزد به حساب مي آيد ، براي افزايش ميزان آگاهي شهروندان و كاركنان اداره ها ، نهادها و سازمانهاي مختلف در خصوص ايمني و آشنايي بيشتر با حوادث و آتش سوزي هاي متفاوت اجرا مي شود تا شهروندان بتوانند در صورت مواجه شدن با بحران ، واكنش درست و به موقعي از خود نشان دهند .

ميرشمسي به آموزش 130 نفر از مسئولين حفاظت فيزيكي دستگاه هاي اجرايي استان يزد اشاره كرد و افزود : اين افراد در روز چهار شنبه ششم مرداد ماه در كلاس هاي آموزش مقدماتي تئوري و عملي شركت كردند و ضمن آشنايي با وظايف سازمان آتش نشاني و چگونگي اطلاع رساني در موقع حوادث و آتش سوزي ها ، با راه هاي مهار انواع آتش سوزي ها ، شيوه استفاده صحيح از خاموش كننده هاي دستي ، خطرات ناشي از گاز مونواكسيدكربن و روش جلوگيري از نشت گاز آشنا شدند .

مديرعامل سازمان در ادامه گفت : در پايان اين دوره ، مربي سازمان با توضيح تئوري ، آتش فرضي ايجاد نمود و حاضرين در اين كلاس با موفقيت عمليات خاموش كردن آن آتش را با خاموش كننده دستي به صورت عملي اجرا كردند .