آموزش شهروندان در تیرماه سال جاری

آموزش شهروندان در تیرماه سال جاری


آموزش شهروندان در تیرماه سال جاری
    به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد در راستاي ترويج فرهنگ ايمني و آموزش همگاني كاركنان واحد آموزش سازمان آتش نشاني در تيرماه سال جاري اقدام به برگزاري كلاسهاي آموزش تئوري و عملي در زمينه ايمني و آتش نشاني به شهروندان در پاركها و مجتمع هاي مسكوني نموده است شايان ذكر است آموزشهاي ايمني و نحوه كار با خاموش كننده هاي آتش نشاني نقش بسزائي در كاهش حريق و حوادث و همچنين مقابله با حوادث احتمالي دارد .
 
سرمست يزدي مديرعامل سازمان اظهار داشت اكثريت ساختمانهاي سطح شهر علي الخصوص آپارتمانها از ايمني مطلوبي برخوردار نمي باشد و لازم است مسئولين مربوطه و همچنين مسئولين آپارتمانها از طريق مكاتبه و يا با مراجعه به سازمان جهت تشكيل پرونده و نتيجتاً اين سازمان با  اعزام كادر آموزشي خود به محل هاي مورد نظر نسبت به آموزش تئوري و عملي ساكنين آن  اقدام خواهد نمود. لازم به توضيح است دراين خصوص كارشناسان سازمان نيز با چك ليستي كه دراختيار دارند با بررسي موارد ايمني و درج نواقص درآن اقدامات لازم را بعمل آورده و نسخه اي از آن تحويل مسئول مربوطه براي رفع نواقص ايمني داده خواهد شد .بديهي است در مورد كليه كارخانجات ، مراكز تجاري ، اصناف ، سازمانها ، ارگانها ، ادارات ، مراكز تفريحي ، تجمعي ، زيارتي ، سياحتي و … اين سازمان آمادگي دارد همانند ساختمانهاي بلند مرتبه كه شرح آن گذشت اقدام نمايد كه اين موضوع حمايت و همكاري متوليان امــــــــر را مي طلبد.  
آدرس کوتاه :