آموزش تئوري و عملي براي آتش نشانان داوطلب

آموزش تئوري و عملي براي آتش نشانان داوطلب


آموزش تئوري و عملي براي آتش نشانان داوطلب
      به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد در راستاي ترويج فرهنگ ايمني و آموزش همگاني و استفاده از توانائي تشكلهاي مردم نهاد ( NGO) ، كارشناسان واحد آموزش سازمان در هفته اخير اقدام به برگزاري كلاسهاي آموزش تئوري و عملي در زمينه ايمني وآتش نشاني به آتش نشانان داوطلب نموده اند . شايان ذكر است داوطلبان شركت كننده دراين دوره ها ضمن آشنائي با فعاليتهاي سازمان آمادگي هاي لازم جهت مواجهه باهرگونه حوادث احتمالي را فرا خواهند گرفت .
 
    ميرجليلي سرپرست سازمان دراين خصوص اظهار داشت :
 سازمان آتش نشاني با توجه به اهميت موضوع توجه خاصي به آموزش و بالا بردن سطح علمي و عملياتي نيروهاي داوطلب آتش نشاني داشته و اين گروهها با تجديد آموزشها در طول سال در مواقع ضروري و بحران كمك كار نيروهاي امدادي سازمان خواهند بود . ح