آموزش تخصصی تهویه آتش نشانی

آموزش تخصصی تهویه آتش نشانی


آموزش تخصصی تهویه آتش نشانی

Vertical Vent Online Training

Quad

 

برای تماشای اسلاید آموزشی کلیک نمایید.

منبع