آموزش ايمني و آتش نشاني در مرکز توانبخشی نهال

آموزش ايمني و آتش نشاني در مرکز توانبخشی نهال


آموزش ايمني و آتش نشاني در مرکز توانبخشی نهال

 به مناسبت 25 تیر ماه روز بهزیستی و تامین اچتماعی اعضاي مرکز توانبخشی نهال، آموزش مقدماتي ايمني و آتش نشاني را فرا گرفتند

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، آتشپاد دوم سیدعباس میرشمسی رئیس سازمان اظهار داشت : يك دوره آموزشي3 ساعته در روز 25 تیرماه به مناسبت روز بهزیستی و تامین اچتماعی به صورت تئوري و عملي در مرکز توانبخشی نهال برگزار شد و شركت كنندگان ، ضمن آشنايي با وظايف سازمان ، اصول ايمني و راه هاي مقابله با انواع آتشسوزي ها و روش استفاده صحيح از خاموش كننده هاي دستي را همراه با رعايت اصول ايمني فرا گرفتند .

آدرس کوتاه :