آموزش ايمني و آتش نشاني به مربيان و دانش آموزان مدرسه دخترانه شاهد حسين و فاطمه

آموزش ايمني و آتش نشاني به مربيان و دانش آموزان مدرسه دخترانه شاهد حسين و فاطمه


آموزش ايمني و آتش نشاني به مربيان و دانش آموزان مدرسه دخترانه شاهد حسين و فاطمه

مدرسه دخترانه شاهد حسين و فاطمه، آموزش مقدماتي ايمني و آتش نشاني را فرا گرفتند .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، شيما وكيلي مسئول آموزش سازمان گفت : يك دوره آموزشي2 ساعته امروز چهاردهم ارديبهشت ماه به صورت تئوري و عملي در محل مورد نظر برگزار شد و 150 نفر از دانش آموزان ، ضمن آشنايي با وظايف سازمان ، اصول ايمني و راه هاي مقابله با انواع آتشسوزي ها و روش استفاده صحيح از خاموش كننده هاي دستي را همراه با رعايت اصول ايمني ياد گرفتند .

 وي افزود : در پايان اين دوره ، مربي سازمان با توضيح تئوري ، آتش نمادين ايجاد نمود و شركت كنندگان  در كلاس  با موفقيت عمليات خاموش كردن آن آتش فرضي را با خاموش كننده دستي به صورت عملي اجرا كردند .